KURS NA STOPIEŃ DEMONSTRATORA KURS KWALIFIKACYJNY POMOCNIKA INSTRUKTORA SITN-PZN

KURSY KARDOWE SITN-PZNW WAŃKOWEJ
 • Termin:
  17-22 grudnia 2023
 • Uczestnicy:
  Demonstrator – od 12 lat
  KK i PI – od 16 lat
 • Szkolenie: zgodnie z wytycznymi SITN-PZN
 • Transport: własny

OPIS KURSU

Obóz z kursem na Stopnie Kadrowe SITN-PZN przeznaczony jest dla osób chcących rozpocząć lub kontynuować swoją drogę do zdobycia uprawnień instruktorskich SITN-PZN. Jest to również dobry wybór dla osób chcących przejść intensywne szkolenie w technice jazdy na nartach. Na tym kursie będziecie mogli zdobyć stopnie:
– Demonstratora Szkolnego
– Kurs Kwalifikacyjny
– Pomocnik Instruktora cz. 1 – techniczna
– Pomocnik Instruktora cz. 2 metodyczno-sportowa.

Na chwilę publikacji oferty, jest to prawdopodobnie jedyna możliwość odbycia kursu na Demonstratora, Kurs Kwalifikacyjny, Pomocnika Instrutkora SITN-PZN na terenie Woj. podkarpackiego.

Zajęcia będą się odbywać w najlepszych bieszczadzkich ośrodkach narciarskich:

Bieszczad.ski Wańkowa (przede wszystkim)

Gromadzyń Ustrzyki Dolne

Laworta Ustrzyki Dolne

W okresie przedświątecznym stoki są niemalże do naszej wyłącznej dyspozycji.

Kurs zaczynamy o w niedzielę o godzinie 9:00, a w sobotę 16 grudnia – w ośrodku Bieszczad.ki – odbędą się Zawody Regionalne SITN – ich zaliczenie na 6 lub 8 pkt., jest warunkiem przystąpienia do kursu na stopień Pomocnika Instruktora.

Zakwaterowanie

W cenę kursu nie jest wliczony koszt zakwaterowanie. Polecamy rezerwację noclegu z Hotelu Bieszczad.ski niedaleko ośrodka, w którym będą odbywały się zajęcia.

Wyżywienie

W cenę kursu nie jest wliczone wyżywienie.

Szkolenie

Szkoła Narciarska BESTKAMP posiada Licencję SITN A+B  uprawniającą do prowadzenia szkoleń na Stopnie Kadrowe. Jednocześnie jako jedyni organizujemy kursy SITN, na stokach w Bieszczadach – w Woj. podkarpackim.

Osobą odpowiedzialną za szkolenia na tym kursie jest Instruktor Wykładowca SITN-PZN: Maciek Barabasz.

Na stoku narciarskim będziemy spędzać codziennie 5-6 godz. (9:00-15:00), a po obiedzie prowadzone będą wykłady (16:00-18:00, w sali na terenie stacji narciarskiej Bieszczad.ski) o tematyce zgodnej z wytycznymi szkolenia SITN. Szósty dzień kursu przeznaczony jest na egzamin praktyczny i teoretyczny.

Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w grupach z podziałem na wybrany rodzaj kursu: Demonstrator, Kurs Kwalifikacyjny, Pomocnik Instruktora cz. I i cz. II.


DEMONSTRATOR SZKOLNY

Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12–15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i „osłuchanie” z fachowym słownictwem narciarskim.
Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f.
Uzyskany stopień ma być zachętą dla młodzieży do dalszego podnoszenia kwalifikacji narciarskich i popularyzacji tego sportu.

Więcej na temat tego stopnia przeczytasz na stronie SITN-PZN.

W kursie na stopień Demonstratora, Kursie Kwalifikacyjnym i Kursie na Pomocnika Instruktora SITN-PZN, możesz wziąć udział również podczas naszych obozów – FERIE ZIMOWE W KRYNICY ZDRÓJ.


KURS KWALIFIKACYJNY

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora PZN oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi. Kryterium kwalifikacyjnym do udziału w kursie jest ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs.

Więcej na temat tego kursu przeczytasz na stronie SITN-PZN.

POMOCNIK INSTRUTKORA (część 1 i 2)

Kurs na stopień Pomocnika Instruktora składa się z dwóch części (każda z nich trwa 5 dni + 1 dzień egzamin). Pierwsza część skupia się na doskonaleniu techniki jazdy i pokazu ewolucji, natomiast druga część dotyczy metodyki nauczania i jazdy sportowej – slalom. Pomocnik Instruktora PZN jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich. Pomocnik Instruktora PZN ma prawo prowadzić lekcje pod nadzorem Instruktora w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa. Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej.

Kryterium kwalifikacyjnym do udziału w kursie na stopień Pomocnika Instruktora, jest spełnienie jednego z trzech poniższych warunków:
1. Ukończony kurs kwalifikacyjny najdalej dwa lata wstecz, potwierdzony wpisem do „Indeksu” oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do „Indeksu”.
2. Ukończony kurs Demonstratora Szkolnego PZN potwierdzony wpisem do „Indeksu” oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt., osiągnięty jednak nie później niż w sezonie następującym po dacie wygaśnięcia stopnia DS.
3. Uzyskanie co najmniej 8 pkt. w Zawodach Regionalnych (taki wynik zwalnia z konieczności zaliczenia Kursu Kwalifikacyjnego) dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia SITN PZN. Wynik ważny jest dwa lata. Udokumentowaniem wyniku jest wpis do „Indeksu”.
+ Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu oraz ukończone 17 lat w roku, w którym odbywa się II część kursu.

Więcej na temat tego kursu przeczytasz na stronie SITN-PZN.

Transport

Transport na miejsce nie jest wliczony w cenę tego kampu. Jeżeli masz problem z dojazdem, daj nam znać, a na pewno coś wymyślimy.

Warto również dołączyć do grupy z Ustawkami na Zimowe BestKampy – TUTAJ  i zapytać czy ktoś z pozostałych uczestników nie ma wolnego miejsca w samochodzie.

Opieka i ubezpieczenie

Wszystkim naszym uczestnikom zapewniamy ubezpieczenie NNW.

Nie zapewniamy opieki dla osób niepełnoletnich w czasie wolnym, po zajęciach na stoku.

Ceny i świadczenia

Obóz zaczynamy o w niedzielę o 9:00, a kończymy w piątek po egzaminie praktycznym (koło 13:00-14:00).

Cena obejmuje:

 • szkolenie praktyczne na stoku
 • wykłady teoretyczne
 • egzaminy wewnętrzne na wybrany stopień
 • ubezpieczenie NNW

Cena nie obejmuje:

 • karnety na wyciągi
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • dojazd na miejsce
 • indeks szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych SITN-PZN – 30zł
 • podręcznik: Program Nauczania Narciarstwa SITN-PZN – 90zł
KURSY KADROWE SITN: 17-22 GRUDZIEŃ 2023
CENA
KURS SITN: 17-22.12.2023 950 zł

Rezerwacja:
Kliknij przycisk “REZERWUJ” i wypełnij formularz zgłoszeniowy. W odpowiedzi otrzymasz maila z częściowo wypełnionymi dokumentami oraz linkiem do wpłaty zaliczki – 100zł (masz na to 7 dni). Dokumentów nie trzeba odsyłać. Wystarczy, że przywieziesz je ze sobą na obóz.